17th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Instytucje popierające
ideę konferencji

 
Publikacje i zdjęcia

Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 i TSTP2017 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TSTP2018 i TSTP2019 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2019 - zdjęcia

TSTP2018 - zdjęcia
TSTP2017 - zdjęcia

TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET, HORIZON 2020 i HORIZON EUROPE


W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony koronawirusa SARS-CoV-2, Komitet Organizacyjny był zmuszony PRZEŁOŻYĆ XVII Konferencję Naukowo-Techniczną "Systemy Transportowe. Teoria i Praktyka". Konferencja odbędzie się jak zawsze we wrześniu, ale w przyszłym roku - 20-22 września 2021 r. Liczymy na zrozumienie ze strony uczestników. Naszym priorytetem jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników.Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej
 zaprasza do wzięcia udziału
w

 XVII KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
SYSTEMY TRANSPORTOWE
TEORIA I PRAKTYKA

Katowice, 20-22 września 2021

 

Celem konferencji TSTP jest przedstawienie problemów i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi systemów transportowych. Konferencja stwarza płaszczyznę do prezentacji najnowszych osiągnięć w tym zakresie oraz do oceny stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju systemu transportowego miasta, regionu, kraju i świata.

Patronat Honorowy nad poprzednią konferencją
 

 


Główne tematy konferencji:

Preferowana struktura artykułu: wprowadzenie, opis metody badawczej, uzyskane wyniki i ich analiza, podsumowanie.
 
Instytucje popierające ideę konferencji     
Artykuły (w języku angielskim) przesłane terminowo z wykorzystaniem zakładki "Przesyłanie artykułu", po uzyskaniu pozytywnych recenzji, ukażą się w jednej z publikacji:
  • Advances in Intelligent Systems and Computing (Wydawnictwo Springer)
  • Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure (Wydawnictwo Springer)
  • Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej), która zgodnie z wykazem czasopism z komunikatu MNiSW z 18 grudnia 2019 uzyskała 20 punktów (poz. 18265).


Materiały konferencyjne TSTP zostaną zgłoszone do oceny i indeksowania w ISI (Conference Proceedings Citation Index), EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar oraz Springerlink. Ostateczna decyzja o indeksowaniu zależy do baz indeksujących.

Zachęcamy do zgłaszania artykułów do poniższych wydań specjalych czasopism:
  • specjalnego wydania czasopisma WSEAS Transactions on Systems and Control zatytułowanego “Information as Support for Transport Systems Development”. Komitet Naukowy konferencji TSTP weźmie udział w procesie recenzyjnym. Finalna decyzja o publikacji należy do Wydawnictwa WSEAS (wydawca pobiera dodatkową opłatę bezpośrednio od autora artykułu). 

Patronat Medialny poprzedniej konferencji