16th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Instytucje popierające
ideę konferencji

 


Publikacje i zdjęcia

 Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 i TSTP2017 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TST2018 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2018 - zdjęcia
TSTP2017 - zdjęcia

TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET i HORIZON 2020

Katedra Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu
Wydział Transportu Politechniki Śląskiej
 zaprasza do wzięcia udziału
w

 XVI KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
SYSTEMY TRANSPORTOWE
TEORIA I PRAKTYKA

Katowice, 16-18 września 2019

Aktualności:
Z uwagi na liczne pytania podjęto decyzję o przedłużeniu terminu przesyłania artykułów. Ostateczny termin to 15 marca 2019.


Celem konferencji TSTP2019 jest przedstawienie problemów i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi systemów transportowych. Konferencja stwarza płaszczyznę do prezentacji najnowszych osiągnięć w tym zakresie oraz do oceny stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju systemu transportowego miasta, regionu, kraju i świata.

 


Główne tematy konferencji:

 Zapraszamy także do zgłaszania artykułów w tematyce elektromobilności.
 
Instytucje popierające ideę konferencji            
Artykuły (w języku angielskim) przesłane z wykorzystaniem zakładki "Przesyłanie artykułu" do 1 marca 2019, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, ukażą się w jednej z publikacji:
  • Advances in Intelligent Systems and Computing (Wydawnictwo Springer)
  • Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure (Wydawnictwo Springer)
  • Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej), która zgodnie z wykazem czasopism z komunikatu MNiSW z 9 grudnia 2016 uzyskała 9 punktów (część B, poz. 2189).


Materiały konferencyjne TSTP2019 zostaną zgłoszone do oceny i indeksowania w ISI (Conference Proceedings Citation Index), EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar oraz Springerlink. Ostateczna decyzja o indeksowaniu zależy do baz indeksujących.
 

Patronat Medialny