15th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Publikacje i zdjęcia

 

Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TSTP2017 są już indeksowane w SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2017 - zdjęcia
TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET i HORIZON 2020

Komitet Naukowy

Stanisław Krawiec, Politechnika Śląska – Przewodniczący

Rahmi Akçelik, SIDRA SOLUTIONS (Australia)
Tomasz Ambroziak, Politechnika Warszawska
Henryk Bałuch, Instytut Kolejnictwa
Roman Bańczyk, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
Werner Brilon, Ruhr-University Bochum (Germany)
Margarida Isabel Cabrita Marques Coelho, University of Aveiro (Portugal)
Boris Davydov, Far Eastern State Transport University, Khabarovsk (Russia)
Mehmet Dikmen, Baskent University (Turkey)
Domokos Esztergár-Kiss, Budapest University of Technology and Economics (Hungary)
József Gál, University of Szeged (Hungary)
Andrzej S. Grzelakowski, Akademia Morska w Gdyni
Mehmet Serdar Güzel, Ankara University (Turkey)
Józef Hansel, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Libor Ižvolt, University of Žilina (Slovakia)
Marianna Jacyna, Politechnika Warszawska
Nan Kang, Tokyo University of Science (Japan)
Jan Kempa, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Michael Koniordos, Pireaus University of Applied Sciences (Greece)
Bogusław Łazarz, Politechnika Śląska
Zbigniew Łukasik, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Michal Maciejewski, Technical University Berlin (Germany)
Elżbieta Macioszek, Politechnika Śląska
Ján Mandula, Technical University of Košice (Slovakia)
Sylwester Markusik, Politechnika Śląska
Antonio Masegosa, IKERBASQUE Research Fellow at University of Deusto, Bilbao (Spain)
Agnieszka Merkisz-Guranowska, Politechnika Poznańska
Anna Mężyk, Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Maria Michałowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Leszek Mindur, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Maciej Mindur, Politechnika Warszawska
Goran Mladenović, University of Belgrade (Serbia)
Kai Nagel, Technical University Berlin (Germany)
Piotr Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński
Piotr Olszewski, Politechnika Warszawska
Enrique Onieva, Deusto Institute of Technology, University of Deusto, Bilbao (Spain)
Asier Perallos, Deusto Institute of Technology, University of Deusto, Bilbao (Spain)
Hrvoje Pilko, University of Zagreb (Croatia)
Antonio Pratelli, University of Pisa (Italy)
Dariusz Pyza, Politechnika Warszawska
Cesar Queiroz, World Bank Consultant (Former World Bank Highways Adviser), Washington, DC (USA)
Andrzej Rudnicki, Politechnika Krakowska
František Schlosser, University of Žilina (Slovakia)
Jacek Skorupski, Politechnika Warszawska
Aleksander Sładkowski, Politechnika Śląska
Wiesław Starowicz, Politechnika Krakowska
Jacek Stumpf, Wydział Dokumentacji, GDDKiA, Oddział Katowice
Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska
Tomasz Szczuraszek, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska
Grzegorz Ślaski, Politechnika Poznańska
Paweł Śniady, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Andrew P. Tarko, Purdue University, West Lafayette (USA)
Frane Urem, Polytechnic of Šibenik (Croatia)
Hualan Wang, School of Traffic and Transportation, Lanzhou Jiaotong University, Lanzhou (China)
Mariusz Wasiak, Politechnika Warszawska
Adam Weintrit, Akademia Morska w Gdyni
Andrzej Więckowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Katarzyna Węgrzyn – Wolska, Engineering School of Digital Science, Villejuif (France)
Adam Wolski, Akademia Marynarki Wojennej
Olgierd Wyszomirski, Uniwersytet Gdański
Elżbieta Załoga, Uniwersytet Szczeciński
Stanisława Zamkowska, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle
Jacek Żak, Politechnika Poznańska
Jolanta Żak, Politechnika Warszawska
 

Komitet Organizacyjny

Grzegorz Sierpiński, Politechnika Śląska – Przewodniczący
 
Renata Żochowska, Grzegorz Karoń, Aleksander Sobota, Marcin Staniek, Ireneusz Celiński,
Barbara Borówka, Kazimierz Dąbała, Marcin Kłos, Krzysztof Krawiec
 

Patronat Medialny