16th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Instytucje popierające
ideę konferencji

 


Publikacje i zdjęcia

 Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 i TSTP2017 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TST2018 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2018 - zdjęcia
TSTP2017 - zdjęcia

TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET i HORIZON 2020

Opłaty konferencyjne

Pełna opłata za uczestnictwo 1 osoby w konferencji – 1250 zł

Dodatkowa opłata za każdą dodatkową stronę artykułu (powyżej 20) – 150 zł
Ewentualna dodatkowa
opłata za drugi artykuł (publikacja jedynie po pozytywnych recenzjach) – 650 zł

Oplata konferencyjna (1250 zł) obejmuje:
•    uczestnictwo w programie naukowym konferencji
•    materiały konferencyjne + Zeszyt streszczeń (ISBN)
•    przerwy kawowe i lunch podczas konferencji
•    certyfikat uczestnictwa w konferencji TSTP
•    wydarzenia towarzyszące (zostaną zdefiniowane później).

Opłata nie obejmuje kosztów noclegów oraz śniadań i kolacji.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji oraz przyjęcia artykułu do recenzji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do 1 marca 2019 oraz dokonanie wpłaty na konto organizatorów konferencji w terminie do 15 maja 2019.
Dodatkowym warunkiem przyjęcia artykułu do druku jest podpisanie odpowiedniego oświadczenia (zostanie wysłane w późniejszym terminie).

Dane do przelewu:
Politechnika Śląska, 44-100 Gliwice ul. Akademicka 2A
ING Bank Śląski SA o/Gliwice
Numer konta: 60 1050 1230 1000 0002 0211 3056
Swift Transfer Code: INGBPLPW
Tytuł wpłaty: ‘TSTP2019 imię i nazwisko uczestnika, nazwa instytucji’
 

Patronat Medialny