15th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Instytucje popierające
ideę konferencji

 


Publikacje i zdjęcia

 Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TSTP2017 i TST2018 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2017 - zdjęcia
TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET i HORIZON 2020
2. Sesja specjalna - rozwiązanie typu rondo w sieciach transportowych

TSTP2016 - publikacje i zdjęcia

Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Link do galerii zdjęć TSTP2016

 

TSTP2017 - publikacje i zdjęcia

Wybrane artykuły konferencji TSTP2017 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

Link do galerii zdjęć TSTP2017


 

TSTP2018 - publikacje i zdjęcia (wkrótce)

Wybrane artykuły konferencji TSTP2018 są już indeksowane w Web of Science Core Collection oraz SCOPUS.

Patronat Medialny