16th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Instytucje popierające
ideę konferencji

 


Publikacje i zdjęcia

 Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 i TSTP2017 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TST2018 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2018 - zdjęcia
TSTP2017 - zdjęcia

TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET i HORIZON 2020

TSTP2016 - publikacje i zdjęcia

Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Link do galerii zdjęć TSTP2016

 

TSTP2017 - publikacje i zdjęcia

Wszystkie artykuły konferencji TSTP2017 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

Link do galerii zdjęć TSTP2017


 

TSTP2018 - publikacje i zdjęcia

 

Wybrane artykuły konferencji TSTP2018 są już indeksowane w Web of Science Core Collection oraz SCOPUS.

Link do galerii zdjęć TSTP2018


 

SIDRA INTERSECTION Introductory Workshop

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji TSTP2018 były certyfikowane międzynarodowe warsztaty SIDRA INTERSECTION Introductory Workshop. Prowadzący warsztaty, dr Rahmi Akçelik i Mark Besley, to twórcy oprogramowania SIDRA INTERSECTION.

Link do galerii zdjęć SIDRA INTERSECTION Introductory Workshop

Patronat Medialny