15th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Publikacje i zdjęcia

 

Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TSTP2017 są już indeksowane w SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2017 - zdjęcia
TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET i HORIZON 2020

TSTP2016 - publikacje i zdjęcia

Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Link do galerii zdjęć TSTP2016

 

TSTP2017 - publikacje i zdjęcia

Wybrane artykuły konferencji TSTP2017 są już indeksowane w SCOPUS oraz SpringerLink.

Link do galerii zdjęć TSTP2017

Patronat Medialny