15th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Instytucje popierające
ideę konferencji

 


Publikacje i zdjęcia

 Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TSTP2017 i TST2018 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2018 - zdjęcia
TSTP2017 - zdjęcia

TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET i HORIZON 2020
2. Sesja specjalna - rozwiązanie typu rondo w sieciach transportowych

Ważne daty:

01.02.2018 ostateczny termin rejestracji uczestników z artykułami
01.03.2018 ostateczny termin rejestracji uczestników z artykułami
15.04.2018 ostateczny termin rejestracji uczestników bez artykułów
01.02.2018 ostateczny termin przesłania artykułu
01.03.2018 ostateczny termin przesłania artykułu
15-24.04.2018 decyzja o kwalifikacji artykułu
01.05.2018 ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej
 

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w Katowicach

Podstawowe informacje o mieście oraz województwie można znaleźć poniżej:

Katowice City Hall Portal

Katowice - city of the music

Katowice – the most underrated city in Poland

Silesia. Positive energy
 

Patronat Medialny