17th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Instytucje popierające
ideę konferencji

 


Publikacje i zdjęcia


Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016, TSTP2017 i TSTP2019 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TSTP2018 są indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2019 - zdjęcia

TSTP2018 - zdjęcia
TSTP2017 - zdjęcia

TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET, HORIZON 2020 i HORIZON EUROPE

Przesyłanie artykułu

Organizatorzy konferencji zapraszają do nadsyłania artykułów (niepublikowanych wcześniej) przedstawiających osiągnięcia badawcze oraz wdrożeniowe w zakresie tematyki konferencji. Artykuły (w języku angielskim) przesłane terminowo z wykorzystaniem zakładki "Przesylanie artykułu", po uzyskaniu pozytywnych recenzji, ukażą się w jednej z publikacji:
Wybrane materiały konferencyjne TSTP zostaną zgłoszone do oceny i indeksowania w ISI (Conference Proceedings Citation Index), EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar oraz Springerlink. Ostateczna decyzja o indeksowaniu zależy do baz indeksujących.

Autorzy zaakceptowanych do publikacji artykułów zostaną poproszeni o podpisanie „Oświadczenia autora” (właściwe wersje oświadczeń zostaną wysyłane do Autorów po zakończeniu procesu kwalifikacji artykułów).

Zgodnie z zasadami współpracy z Wydawnictwem Springer Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstrzymania publikacji artykułów, które nie zostaną zaprezentowane podczas konferencji (co najmniej w postaci posteru).


Instrukcja dla autorów

Przewodnik i instrukcję techniczną przygotowania artykułu do publikacji w ramach konferencji TSTP można pobrać tutaj: “instruction_for_Authors.zip”.
Autorzy są proszeni o stosowanie jedynie właściwych formatek “paper_template_TSTP(Word2003)” lub w wyjątkowych sytuacjach “paper_template_TSTP(Word2007)”. W obu przypadkach formatki zawierają zdefiniowane wszystkie style potrzebne do przygotowania artykułu. Style te można dodawać w prosty sposób dzięki wbudowanemu dodatkowemu menu narzędziowemu. Autorzy są proszeni o zapoznanie z instrukcją techniczną dołączoną do formatki w pliku .pdf.

Liczba stron jest limitowana do dwudziestu (minimalna liczba stron to dziesięć). W przypadku, gdyby Autor potrzebował większej liczby stron, każda kolejna strona to dodatkowa opłata w wysokości 150 zł.

Maksymalny dopuszczalny rozmiar pliku z artykułem (format .doc lub docx) to 10 MB.

W celu przesłania artykułu prosimy użyć indywidualnego kodu (RegID), otrzymanego (na wskazany mail) po zakończeniu procesu rejestracji uczestnika.

Autorzy powinni przesłać artykuł w języku angielskim, sprawdzając poprawność gramatyczną tekstu oraz przypisując go do jednego lub kilku tematów konferencji. Każdy artykuł powinien w sposób jasny przedstawiać wkład autorów oraz problem, do którego się odnosi. Aby ułatwić recenzowanie metodą „double-blind”, Autorzy powinni zredukować autocytowania do maksymalnie 2 na artykuł. W przypadku publikacji wieloautorskich limit dotyczy łącznie wszystkich Autorów. Jednocześnie wydawnictwo ma prawo (może) w późniejszym etapie poprosić o usunięcie autocytowań (jako warunek publikacji). Ponadto Autorzy powinni zredukować do absolutnego minimum (nie więcej niż 1-2 na artykuł) cytowanie publikacji wydanych w innym języku niż angielski. Pomoże to zwiększyć dostępność zgłoszonych artykułów szerokiemu gronu naukowców z całego świata.
 
Należy przesyłać wyłącznie oryginalne, niepublikowane wcześniej prace. Autorzy powinni dokładnie zapoznać się z zasadami Springer publishing ethics oraz polityką SJSUT.ST przed złożeniem artykułu i upewnić się, że ich zgłoszony artykuł nie pokrywa się zasadniczo z pracami, które zostały już opublikowane w innym miejscu lub jednocześnie przekazane do publikacji w innym czasopiśmie lub w innych materiałach konferencyjnych. Dokumenty, które zawierają jakąkolwiek formę plagiatu, zostaną odrzucone podczas procesu oceny lub zgodnie z powyższą polityką wydawniczą przez Springer lub SJSUT.ST w procesie publikowania.
 
Wszystkie artykuły należy przesyłać za pośrednictwem niniejszej platformy on-line i postępować zgodnie z instrukcjami i szablonami. Po pomyślnym przesłaniu artykułu Autorzy otrzymają automatyczny e-mail z potwierdzeniem.
 
Formularz jest nieaktywny.
Zbieranie zgłoszeń zakończyło się dnia 2021-06-06 o godzinie 23:59

Patronat Medialny