19th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Instytucje popierające
ideę konferencji

 


Publikacje i zdjęcia


Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016, TSTP2017 i TSTP2019 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TSTP2018 i TSTP2021 są indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2019 - zdjęcia

TSTP2018 - zdjęcia
TSTP2017 - zdjęcia

TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET, HORIZON 2020 i HORIZON EUROPE


Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej
 zaprasza do wzięcia udziału
w

 XIX KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
SYSTEMY TRANSPORTOWE
TEORIA I PRAKTYKA

On-line, 18-19 września 2023

Program konferencji

Celem konferencji TSTP jest przedstawienie problemów i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi systemów transportowych. Konferencja stwarza płaszczyznę do prezentacji najnowszych osiągnięć w tym zakresie oraz do oceny stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju systemu transportowego miasta, regionu, kraju i świata.

Patronat Honorowy nad konferencją
 

Partner konferencji
 


Główne tematy konferencji:

Preferowana struktura artykułu: wprowadzenie, opis metody badawczej, uzyskane wyniki i ich analiza, podsumowanie.
 
Instytucje popierające ideę konferencji

 

 
Artykuły (w języku angielskim) przesłane terminowo z wykorzystaniem zakładki "Przesyłanie artykułu", po uzyskaniu pozytywnych recenzji, ukażą się w jednym z wydawnictw:
  • Lecture Notes in Networks and Systems (Wydawnictwo Springer)
  • Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport (Wydawnictwo Politechniki Śląskiej), która zgodnie z wykazem czasopism z komunikatu MEiN uzyskało 100 punktów (poz. 18263).


Materiały konferencyjne TSTP zostaną zgłoszone do oceny i indeksowania w ISI (Conference Proceedings Citation Index), EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar oraz Springerlink. Ostateczna decyzja o indeksowaniu zależy do baz indeksujących.

Wybrane ze zgłoszonych artykułów mogą zostać rekomendowane do publikacji w Special Issue zatytułowanym: "Selected Problems Arising in the Development of Sustainable Transport Systems" (Sustainability journal) ze specjalną zniżką (szczegóły - prośba o kontakt z organizatorami).
 


Zachęcamy też do zgłaszania artykułów do wydań specjalych czasopism, których pełna lista znajduje się tutaj.

 
 
 

Patronat Medialny nad konferencją