15th Scientific and Technical Conference
TRANSPORT SYSTEMS THEORY AND PRACTICE
Registration is open

Instytucje popierające
ideę konferencji

 


Publikacje i zdjęcia

 

Wszystkie artykuły konferencji TSTP2016 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, a wybrane także w SCOPUS oraz SpringerLink.

Wybrane artykuły konferencji TSTP2017 są już indeksowane w Web of Science Core Collection, SCOPUS oraz SpringerLink.

TSTP2017 - zdjęcia
TSTP2016 - zdjęcia

 

Sesje specjalne

Możliwość organizacji sesji specjalnych.
 
1. Sesja specjalna dla projektów ERANET i HORIZON 2020
2. Sesja specjalna - rozwiązanie typu rondo w sieciach transportowych

Formularz rejestracji

Szanowni Państwo zachęcamy do rejestracji uczestnictwa.
Rejestracja poprzedza także możliwość wysłania artykułu. Po prawidłowej rejestracji otrzymacie Państwo unikalny RegID, który należy podać podczas procesu wysyłania artykułu.
 
Prosimy o jednorazową rejestrację danego uczestnika. W przypadku późniejszej decyzji o drugim artykule, sam fakt jego wysłania przez stronę konferencji jest wystarczający, do naliczenia właściwej opłaty konferencyjnej dla uczestnika.

 
Formularz rejestracyjny jest nieaktywny.
Rejestracja zakończyła się dnia 2018-04-30

Patronat Medialny